Луѓе присилно се иселуваат заради загадување на воздухот