Џон Стујарт и перверзијата на американското сочувство