Удри гонгот и за Мухамед Али, Елвис Присли на боксот