Ќе дојдат со 1.500 приватни авиони и ќе ја жалат климата