Европските шпиони учеле школо од јужноамериканските диктатори