Не запнувајте, не можете да го победите национализмот