Како денес умираат демократиите

Смртта на демократијата започнува кај гласачката кутија