Ова ли беше тоа метлата?

Мама, МИА сака да ѝ се извиниме