Бела магија, будењето на Фердинанд и заспаните овчички