Од сè што се бара од Фејсбук, Фејсбук реши да понуди ново лого