Буџет се од корен корнеше, телевизија се од реклами делеше