Не кажувајте дека ви е ладно на стадион после бабава