Ол Стар 1997 на А1 со Љубомир Николовски на лице место