Колку луѓе и клубови го одбиле малиот Модриќ зошто бил слаб и низок