10 години од едно интервју:

Виктор Фридман: Грците се многу несигурни