Изложба на рани 3Д фотографии

Стереоскопскиот Пикасо