Гана да зборува, Франција да слуша, Македонија да разбере