Современиот homo ludens

„Спинерот“ кој го отсликува светот во кој живееме