Руските научни списанија повлекоа повеќе од 800 статии