Последниот бастион на предрасудите - зборувањето на дијалект