...

Подемот на трите точки и Александар Македонски