таг: три точки

Подемот на трите точки и Александар Македонски
...

„Елипсис" е серија точки која најчесто укажува на намерно испуштање на збор или реченица, или поголем дел од цитиран текст, кој не е неопходен за разбирање на целината. Или по нашки - три точки. Повеќе