100 години од раѓањето на Леонард Бернштајн

Кој е шеф: солистот или диригентот?