Како грабнувањето на едно куче ја одредило судбината на двајца британски поети