Интервју со Александар Сани Јосифоски

„Гамбија е милина од земја“