Една од најпрепечатуваните книги на англиски е прирачник за - рибарање