Љубов во време на индивидуализам

Дали ако цената на слободата е осаменост би ја платиле?