„Така пишуваше на интернет“

Цитатот и неговиот вистински автор