Погледнете кон небото

Човекот кој им даде име на облаците