Кога се исплати да си просветен работник

Албер Ками до неговиот учител oд основно