Треба враќање на менувачот, а не бркање автономни коли