Радикално решение за климатските промени што добро ќе ни дојде