Зошто толку од нас сакаа да веруваат во системот за чистење океани што крахираше?