Трамп може да се реши само со „сендвич од вистина“