„Балкански шпиун“ во европско издание:

Ширење на колената како руска пропаганда