Интервју за интервјуто:

Како се прави онакво интервју со Квинси Џонс?