На Џордан Питерсон му се случува „Ругање со Христос“