Да се забрани лош брак во затворени простории!

Лош брак е штетен по здравјето