Пусто турско и прво каурско

За да може да те гаси, Европа прво ќе те запали