Во врска со Сирија, Обама успеа да ги пацифицира - Американците