На еврото ќе му дојде крај кога Германија ќе биде подготвена пак да печати дојч-марки