Трамп 2020 собра 460.000 долари само од продажба на пластични цевки