Британија ќе кова славенички парички за денот на Брегзит