Анте Томиќ до политичарите:

Од кај ви е идејата дека Рундек вам ви се обраќаше?