Мое е да пишувам, твое е да прескокнеш:

Коњите или ИНА?