Запад и распадот на Југославија

Кога сè тргна погрешно и кои лекции не се научија?