Една добра и една лоша вест во врска со Македонија