Бугарски анти-антифашизам: враќање во измисленото минато