Парадокси на бесрамниот ум:

Грците нè признаваат, само што тоа не го признаваат?!