Станува полесно да им укинеш Јутјуб на деца, отколку да ги допазиш